ทดลองใช้ฐานข้อมูล ฟรี

22 Sep
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลได้ฟรี ได้แก่

1. DOEJ หรือ Directory Of E-Journal
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มได้เปล่าทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ปัจจุบันมีการให้บริการฐานข้อมูลฉบับได้เปล่า จำนวน 2,594 ชื่อ
สามารถสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ คณะทำงานวารสาร


2.EndNote Web
โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web)
สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีการจัดการและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ
สามารถสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล และจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000
รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300
รูปแบบ

3. IOPscience extra (Trial)
ฐานข้อมูลที่รวบรวม archive ย้อนหลังไปกว่า 130 ปี Physics World Archive:
รวมฐานข้อมูลของบทความทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 มี preprints
มากกว่า 500,000 ฉบับจาก e printweb.org ProQuest Dissertations Theses Help
และ information สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. -31 ธ.ค. 54

4. Library Press Display (Trial)
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 60
วันประมาณ 1,800 ชื่อ สามารถคลิกเปิดดู
หรือสืบค้นเรื่องที่สนใจจากในเล่มและระหว่างเล่ม ขยายขนาดภาพและตัวอักษร
มีเสียงอ่าน มีบทวิจารณ์และบรรณาธิการเปรียบเทรียบแต่ละฉบับ
หัวข้อข่าวเด่นประจำวัน รวมทั้ง ad โฆษณาเสมือนต้นฉบับ
เลือกพิมพ์สี/ขาวดำได้ทั้งหน้าหรือเลือกเป็นคอลัมน์ มีระบบแปลภาษา
และมีหนังสือพิมพ์จากประเทศไทยเช่น Bangkok Post, The Nation The Wall Street
Journal Asia, Asia News, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ เป็นต้น รวมอยู่ด้วย
สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้พร้อมกันจำนวน 50 simultaneous users ตั้งแต่วันที่ 14
กันยายน-15 ตุลาคม 2554

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ e-database

Advertisements
%d bloggers like this: