แนะนำวารสาร เส้นทางสีเขียว เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

16 Jun

วารสารเส้นทางสีเขียว จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยนำสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่กำลังประสบภาวะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมอย่างในปัจจุบัน

จุดเด่นของวารสารฉบับนี้คือ บทความส่วนใหญ่ที่นำเสนอนั้น จะมุ่งเน้นไปนี้การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ วิธีการอนุรักษ์ตลอดจนการหลักวิทยาศาสตร์ในแนวเยียวยาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ผ่านข้อเขียนของนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิเช่น บทความเรื่อง ลุ่มน้ำแม่ตาว นาข้าวยังปนเปื้อนแคดเมี่ยม ของ อาจารย์ แสงจันทร์ ปทุมมาลย์ ที่นำงานวิจัยเรื่องงานแคดเมี่ยมในนาข้าวมาเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายจากข้าวที่ปนเปื้อนสารเคมี

ท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องบริการหนังสืออ้างอิง และ วารสารประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: