แนะนำ วารสารเทคโนโลยี สสท. วารสารสาระดีๆที่ส่งเสริมเทคโนโลยีมากกว่า 38 ปี

9 Jun

แนะนำวารสาร ในห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

           สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการยอมรับระดับสูงในด้านการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาตร์ตลอดจนเทคโนโลยีแขนงต่างๆไปยังสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการที่พึ่งพิงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีเป็นหลัก โดยวารสารเทคโนโลยีของ สสท.ตีพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารเนื้อหาสาระต่างๆติดต่อกันมากว่า 38 ปี

           ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นว่าวารสารเทคโนโลยีฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยและอ้างอิงได้ตามสมควร สำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี โดยห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำบทความที่น่าสนใจในวารสารเล่มนี้ เป็นต้นว่า บทความเรื่อง ระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน ทางเลือกสำหรับแปรรูปศูนย์ข้อมูล ที่วารสารเทคโนโลยีได้เชิญ นายฮิว โยชิดะ รองประธาน บริษัท ฮิตาชิด้าต้าซิสเต็มส์ จำกัด มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการศูนย์ข้อมูลในรูปแบบใหม่ หรือ บทความวิชาการเรื่อง การกัดกร่อนของโลหะในงานวิศวกรรม ที่เขียนโดย ผศ.ดร.ธาชาย เหลืองวรานันท์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผู้เขียนได้นำผลการวิจัยเรื่องการกัดกร่อนของโลหะในสภาวะต่างๆมาเผยแพร่ลงในบทความดังกล่าว

            ท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องวารสารและหนังสืออ้างอิง ประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: