แนะนำวารสารคิด วารสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย

8 Jun

โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ แห่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หนึ่งในองค์กรมหาชนแห่งหนึ่งของไทย ที่ทำหน้าที่บริการสาธารณะด้วยการผลิตสื่อในหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และเป็นที่มาของวารสารคิด วารสารในรูปลักษณ์นำสมัยทั้งการออกแบบภาพปก และการจัดวางเนื้อหาตามคอลัมภ์ต่าง ๆ

            โดยห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนำเสนอบางคอลัมภ์ที่น่าสนใจทั้งในแง่มุมของวิชาการและในแง่มุมของสาระบันเทิง ตัวอย่างเช่น คอลัมภ์Cover Story หรือ เรื่องจากปกที่ถือเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักอ่านได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เขียนคอลัภม์นี้มักสื่อเนื้อหาสาระและวิเคราะห์ประเด็นเรื่องราวที่นำเสนอจากปก ด้วยวิธีคิดเชิงลึก ทั้งยังแทรกสาระไว้ในสัญญาลักษณ์ของภาพปกแต่ละฉบับไว้อย่างแยบยล หรือจะเป็นคอลัมภ์ มุมมองของนักคิด ที่นำบทสัมภาษณ์นักออกแบบที่มีชื่อเสียงในเมืองไทย มาอธิบายที่กลเม็ดเคล็บลับในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ที่นักออกแบบมือสมัครเล่นหรือมือใหม่ต้องประสบพบเจอ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการก้าวเข้าสู่วงการนักออกแบบที่มีคุณภาพต่อไป

            เช่นเดียวกับวารสารอื่นๆ ทุกท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี ได้ทุกวันทำการของห้องสมุด วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องวารสารและหนังสืออ้างอิง ประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: