แนะนำวารสาร ฟิสิกส์ไทย วารสารสำหรับผู้รักและสนใจในแวดวงฟิสิกส์

7 Jun

โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            วารสารฟิสิกส์ไทยจัดทำโดยสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบของวารสารวิชาการที่มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อย่างเดียว องค์ประกอบหลักในเนื้อหาจึงเป็นบทความวิชาการ ข่าวสารการค้นพบหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

            ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของวารสารฟิสิกส์ไทย โดยเฉพาะจุดเด่นอย่างหนึ่งของวารสารวิชาการฉบับนี้ คือการนำเสนอแนวข้อสอบ หรือ ทฤษฏีการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์ และเป็นชุดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จึงได้คัดสรรเป็นหนึ่งในวารสารที่จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจในแวดวงฟิสิกส์ทุกท่าน

            ท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี ได้ทุกวันทำการของห้องสมุด วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องวารสารและหนังสืออ้างอิง ประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: