แนะนำวารสาร เกษตกรรมธรมชาติ วารสารรางวัลลูกโลกสีเขียว

6 Jun

แนะนำวารสาร ในห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกษตกรรมธรมชาติ วารสารรางวัลลูกโลกสีเขียว

 โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            อาชีพเกษตรกรกับคนไทยถือว่าแยกกันไม่ขาดตัดกันไม่ออก เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคน และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่สามารถทำการเกษตรกรรมได้อย่างหลากหลาย นับตั้งแต่การปลูกพืชเมืองหนาวในแถบภาคเหนือ การปลูกข้าวในภาคกลาง พืชไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการปลูกยางพาราในแถบภาคใต้ของไทย

            แต่กระนั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่เกษตรกรสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการเกษตรกรรมของตนเองยังถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการแก้ไขข้อด้อยในการรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรไทย ด้วยการผลิตวารสารเกษตรกรรมฉบับนี้ขึ้นมา โดยเนื้อหาเด่นของวารสารที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์เลือกสรรมาแนะนำเช่น การเกษตรกรรมแนวอินทรีย์ ที่เน้นการเกษตรกรรมที่ปลอดสารเคมี  พลังงานทางเลือกที่ทดแทนการใช้น้ำมัน และ บทความเรื่อง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทความที่นำเสนอการเครื่องอุปโภคที่ไร้สารพิษ

            ท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี ได้ทุกวันทำการของห้องสมุด วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องวารสารและหนังสืออ้างอิง ประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: