แนะนำวารสาร วารสาร วิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

3 Jun

แนะนำวารสาร ในห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสาร วิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งกับนักเรียน นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์และตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านงานเขียนในหลายรูปแบบอันประกอบไปด้วย บทความทางวิทยาศาสตร์ งานแปลจากต่างประเทศ รายงานการวิจัยของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ หรือรูปแบบของบทความเชิงข้อคิดเห็น และข่าวสาร โดยวารสารวิทยาศาสตร์ฉบับนี้ได้ทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จวบจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 65 นับเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดฉบับหนึ่งของไทย

             ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอบทความที่มีความโดดเด่นอาทิเช่น บทความพิเศษ ในชื่อ ในหลวง ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ โดย คุณทิพยมณี สุระนุกุล ที่นำพระราชกรณียกิจของในเรื่องของฝนเทียม หรือ ฝนหลวง มาอธิบายกระบวนการผลิตด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่นอกเหนือจากผู้อ่านจะได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้อ่านยังสามารถเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของฝนหลวงผ่านบทความเดียวกันได้อีกทางหนึ่ง

            ท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี ได้ทุกวันทำการของห้องสมุด วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องวารสารและหนังสืออ้างอิง ประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: