แนะนำวารสารฉลาดซื้อ วารสารสำหรับคนฉลาดคิด ฉลาดใช้ชีวิตในยุคบริโภคนิยม

2 Jun

 

โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

            ในยุคสมัยแห่งการบริโภคนิยม สินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคหลากหลายชนิด นับร้อยนับพันยี่ห้อ รอคอยให้ผู้บริโภคอย่างเราๆจับจ่ายใช้สอยตามท้องตลาดทั่วไป  สินค้าบางชิ้นอาจดูสวยงามโก้หรูภายใต้ภาชนะห่อหุ้มที่สะอาด บางชิ้นลดราคาหรือซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง โดยรวมผู้ผลิตส่วนมากเน้นขายสินค้าที่ ราคา และ ภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์มากกว่าจะเน้นไปที่คุณภาพหรือความปลอดภัยในสินค้าของตนเอง

            วารสารฉลาดซื้อของมูลนิธีเพื่อผู้บริโภคเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการกระตุ้นเตือนให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าตระหนักถึงความสำคัญของสินค้าในท้องตลอด ผ่านบทความทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เตือนภัยหรือผลกระทบต่อร่างกายจากการบริโภคสินค้าต่างๆ หรือ คอลัมภ์ทดสอบที่ผู้เขียนนำสินค้าเครื่องใช้หรืออาหารที่ขายอยู่ทั่วไปมาทดสอบหาค่าของสารเคมีตกค้างหรือวัตถุอันตราย  ตลอดจนบทความเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เสนอแนะหนทางการเยียวยาหรือเรียกร้องค่าทดแทนตามกฎหมายจากการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตราฐานหรือสินค้าที่บกพร่องอันเป็นความผิดของผู้ผลิตหรือผู้ขาย

            ท่านสามารถหาอ่านวารสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์และวารสารอื่นๆได้แล้ววันนี้ที่ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสองของอาคาร 30 ปี ซึ่งจะบริการวารสารฉบับใหม่และย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี ส่วนวารสารที่ย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี เชิญผู้อ่านมาใช้บริการของเราได้ที่ ห้องวารสารและหนังสืออ้างอิง ชั้นหนึ่งของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: