แนะนำวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

30 May

 

โดยห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            เหตุผลสำคัญที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์เลือกสรร วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มาให้บริการเพราะ ความหลากหลายของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ที่ประกอบไปด้วยบทความหลายแนว

            เป็นต้นว่า   บทวิทยาการ อันเป็นรายการวิจัย  การค้นคว้า หรือ เป็นรายงานผลการศึกษาต่างๆ   บทความพิเศษ เป็นบทความกึ่งวิชาการกึ่งบทความทั่วไป โดยอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์ หรือบทความแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ผู้เชียวชาญ และเรื่องแปล ที่เป็นการแปลบทความ หรือเรียบเรียงมาจากบทความวิชาการ โดยต้องผ่านการอนุญาตหรือมีการขอลิขสิทธิเสียก่อน

            วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวารสารที่สามารถใช้อ้างอิง สืบค้น และการนำข้อมูลไปประกอบการวิจัย หรือรายงานของนักศึกษาและบุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

            ท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี ได้ทุกวันทำการของห้องสมุด วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องบริการหนังสืออ้างอิง และ วารสารประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

 

 

Advertisements

One Response to “แนะนำวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม”

  1. ต้องไปลองอ่านมั้งซะแล้วครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: