แนะนำการให้บริการหนังสืออ้างอิงและวารสารประจำห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

26 May

แนะนำการให้บริการหนังสืออ้างอิงและวารสารประจำห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


            ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้บริการหนังสืออ้างอิงและวารสาร โดยมีหนังสืออ้างอิงพร้อมให้บริการ เช่น  หนังสืออ้างอิงค่ามาตรฐานอย่าง ASTM ที่ใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับสากล หรือ AOAC หนังสืออ้างอิงที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ Standard Methods ทางเคมี

            ในการบริการวารสารนั้น ห้องบริการหนังสืออ้างอิงและวารสารให้บริการวารสารในรูปแบบของวารสารล่วงเวลาที่ตีพิมพ์มาแล้วเกินกว่า 1 ปีเป็นต้นไปเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ โดยมี ทั้งวารสารวิชาการวารสาร Gems and Gemology, The Journal of Gemology อันเป็นวารสารเกี่ยวกับ อัญมณีวิทยา วารสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง วารสาร Computer today  หรือ วารสารทางการแพทย์ทางเลือกอย่าง ชีวจิต นอกจากนี้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการด้านวารสารครอบคลุมไปถึงวารสารสาระอื่นๆ เป็นต้นว่า วารสารสารคดีหรือวารสารศิลปวัฒนธรรม

            ท่านสามารถรับบริการหนังสืออ้างอิงและวารสารล่วงเวลาได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 30 ปี และวารสารฉบับปัจจุบันสามารถรับบริการได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 30 ปี  ตั้งแต่เวลา จันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: