แนะนำ วารสารอัพเดต สาระทันยุคเพื่อคนทันสมัย

24 May

 

โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

            วารสารอัพเดตตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 25 โดยนำสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ ที่เพิ่งได้รับการค้นพบ มีการทดลองใหม่ๆ หรือพัฒนาการสำคัญๆ ตลอดจนข่าวสารและองค์ความรู้มาเผยแพร่บนวารสารฉบับนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้อ่านในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบัน

             จุดเด่นของวารสารฉบับนี้คือ คอลัมภ์ Space Hotline ที่นำข่าวสารต่างๆมานำเสนอในรูปแบบของข่าวสั้น เป็นต้นว่า ข่าวเรื่องนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวหางที่สิ้นอายุขัย หรือ สาเหตุที่ทำให้ยานอวกาศของญี่ปุ่นหลุดวงโคจรจากดาวศุกร์เป็นต้น ขณะที่เนื้อหาเชิงสาระวิชาการนั้นถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของสารคดีวิทยาศาสตร์จากนักเขียนทรงคุณวุฒิที่ล้วนแล้วแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการอาทิเช่นดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

             ท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี ได้ทุกวันทำการของห้องสมุด วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องบริการหนังสืออ้างอิง และ วารสารประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: