กิจกรรมอบรมความรู้ ทักษะการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์

12 May


    ในปีการศึกษาที่ 1 / 2554 นี้ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอต้อนรับ ลูกช้างเชือกใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อใน มช ในปีการศึกษานี้ ห้องสมุดฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ห้องสมุดฯ มีความยินดีและมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเรียนรู้การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์  ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน โดยมีโปรแกรมการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การหาหนังสือภายในห้องสมุดได้ง่ายกว่าใคร  ด้วย CMUL OPAC และ Smart search (10 นาที) แนะนำสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

2. การสืบค้นข้อมูลทางสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย (1 ชั่วโมง)แนะนำสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำรายงานปัญหาพิเศษ (1 ชั่วโมง)แนะนำสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 
4. การสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ (1.15 ชั่วโมง)แนะนำสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ และทดลองสอบ TOEFL, TOEIC ฟรี(45 นาที ) แนะนำสำหรับนักศึกษาทุกระดับ
6. การใช้ EndNote Web เพื่อช่วยงานวิจัย (1 ชั่วโมง) นะนำสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง อีเมล scilibcmu@gmail.com หรือ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เคาเตอร์บริการยืมคืน ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์  30 ปี  หรือโทร 053-94-3319 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2554

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: