บอลลูนแตะขอบจักรวาล

21 Apr

หากท้องฟ้าปลอดโปร่ง ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน ในวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย.นี้ ที่โรงเรียนอุสาหะวิทยา ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จะมีกิจกรรมส่งบอลลูนขึ้นสู่ขอบอวกาศ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและทดลองของกลุ่มเยาวชนนักวิทยาศาสตร์อิสระชื่อ Thailand near Space Research group หรือ TSR

 โครงการส่งบอลลูนตรวจอากาศฯ ครั้งที่ 2 นี้มีชื่อว่า TSR THAI-2  จะส่งบอลลูนขนาดใหญ่ขึ้นไปถึงบรรยากาศชั้นสตาโตสเฟียร์ ซึ่งมีอากาศเบาบาง ไม่มีการกระเจิงแสง เพื่อถ่ายภาพและเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น การทดลองผลของรังสีในระดับ 25-30 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก ต่อการกลายพันธุ์ของรังสีต่อเมล็ดพืช และการตรวจวัดการมีของรังสีอย่างง่ายด้วยฟิล์มเอกซเรย์ ตลอดจนปรับปรุงระบบการสื่อสารข้อมูลให้เป็นแบบ real time มากขึ้น สามารถส่งข้อมูลอื่นๆ ได้นอกเหนือจากค่าพิกัดของบอลลูน

 TSR นำโดย นายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม นายวัลลภ ทองดอนง้าว นายณัฐพงษ์ วงศ์เฟื่องฟูถาวร และนายจักรกฤษ เอี่ยมสวัสดิ์ ริเริ่มใช้บอลลูนฮีเลียมขนาดเล็ก แต่มีความสามารถยกอุปกรณ์ทดลองน้ำหนัก 1-1.5 กิโลกรัม ขึ้นไปสู่ความสูงในระดับที่ใกล้อวกาศ ทดแทนการใช้งานจรวด เพื่อลดต้นทุนการสำรวจบรรยากาศ โครงการครั้งแรกชื่อว่า TSR THAI-1 ส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2553 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

 บอลลูนดังกล่าวเป็นหนึ่งในการค้นคว้าวิจัยด้านอวกาศ ร่วมกับการพัฒนาคิดค้นอุปกรณ์ที่ติดตั้งขึ้นไปกับบอลลูน โดยการใช้เทคโนโลยีของวิทยุสมัครเล่น อุปกรณ์แจ้งพิกัดด้วยระบบจีพีเอส รวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และการช่วยเหลือด้านต่างๆ ในการส่งบอลลูนขึ้นสู่ชั้นอวกาศจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิตยสาร The aerospace magazine ซึ่ง สทอภ. มองว่าประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้จะช่วยพัฒนากำลังคนและเตรียมความพร้อม ในการที่ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและการมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงที่ 2 ในอนาคต

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: