ขยายเวลาให้บริการ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

1 Dec

    ห้องสมุดมีข่าวดีให้กับทุกท่าน โดยห้องสมุดได้ขยายเวลาในการเปิดให้บริการ คอมพิวเตอร์ ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา  ชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: