กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การวางแผนโครงการของห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2554”

26 Aug

         การวางแผนโครงการของห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2554

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การวางแผนโครงการของห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2554” เพื่อวางแผนการและสรุปหัวข้อการทำโครงการประจำปีงบประมาณ  2554 โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

  1. นางอมรา                         อิสระชาญพานิช                 หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
  2. นายธนะพันธุ์                   การคนซื่อ                            บรรณารักษ์
  3. นางอำภา                         บุญยืด                                  พนักงานห้องสมุด
  4. นายสุทธิพงศ์                  มณีรัตน์                                นักวิชาการศึกษา
  5. นางสาววิรัลพัชร              อินยาวิเลิศ                           พนักงานธุรการ

      คลิกดูรายละเอียดที่ รีเฟรส 5 ส.ค

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: