แนะนำวิธีการใช้บริการ เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JumboNet

8 Sep

            สวัสดีครับ/ค่ะ ผู้ที่สนใจทุกท่าน วันนี้ห้องสมุดขอแนะนำ วิธีการใช้บริการ เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JumboNet ที่สรุปขั้นตอนให้กระชับ และง่ายต่อการติดตั้ง ดังนี้jumbo
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อใช้งานเครือข่ายไร้สาย  
                          
1. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้โดยใช้ username และ password สำหรับ e-mail ของมหาวิทยาลัย และใช้ MAC Address เป็นข้อมูลในการลงทะเบียน (สามารถลงทะเบียนได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต )
                
2. เข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน คลิ๊กที่  https://mail.cm.edu/jumbo/reg/login.php  ใส่ username และ password จากนั้นจึงกดปุ่ม  login  ดังภาพlogin jumbo

สำหรับนักศึกษาใช้ Domain เป็น @cm.edu
– นักศึกษาระดับปริญญาตรี username จะขึ้นต้นด้วย u ตามด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา
– นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา username จะขึ้นต้นด้วย g ตามด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา
– สำหรับบุคลากร ใช้ username ตามที่มหาวิทยาลัยออกให้ และเลือก Domain เป็น @chiangmai.ac.th
               3. เมื่อใส่ Username และ Password ถูกต้อง จะผ่านเข้าสู่หน้าลงทะเบียน MAC Addresspic2

                             วิธีดูหมายเลข  
MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
                             
1. คลิกที่ปุ่ม start แล้วเลือก
Run.
                             
2. พิมพ์ cmd ในช่อง Open แล้วเลือก
OK
                             
3. พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all จาก
command prompt
                            
4. หน้าจอจะปรากฏหมายเลข Physical Address ขึ้น ให้จดบันทึกหมายเลข  MAC Address ดังกล่าว เพื่อนำไปลงทะเบียน  
ipconfig

 

 

 

 

 

         
   4. สิ้นสุดการลงทะเบียนการใช้งานเครือข่าย

 ขั้นตอนที่ 2 การใช้งาน Jumbo-net
1. ทำการคลิกขวาที่ไอคอน Wireless Connection และเลือก “View Available Wireless Network” ตามรูป
image001
2. ทำการเลือก Wireless Network ชื่อ “Jumbo-Net” และกด Connect และเมื่อคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อกับ Jumbo-Net ได้แล้วจะปรากฏคำว่า Connected ดังรูป
nonsecure_c

3.  เมื่อต้องการใช้งานให้ทำการเลือก Web Browser (เช่น Internet Explorer,FireFox) และทำการใส่เวปไซต์ที่ต้องการ ระบบจะทำการเตือนว่าจะต้องใช้ certificate เพื่อสื่อสารกับระบบ ให้ผู้ใช้ยืนยันเพื่อดำเนินการ ให้ตอบ  ”Yes”sec_alert
4. ระบบจะเข้าสู่เว็บเพจให้ทำการใส่ User และ Password ดังรูป โดยใช้ User และ Password เดียวกับที่ผู้ใช้ ใช้       ลงทะเบียนหมายเลข MAC Address
             โดย User สำหรับนักศึกษา ให้ใส่ User โดยไม่ต้องตามด้วย ”@cm.edu” เช่น ”u5201456” เป็นต้นwebauth
             ส่วน User สำหรับบุคลากร ให้ใส่ User และตามด้วย ”@chiangmai.ac.th” เช่น
”yutthakan@chiangmai.ac.th

5. เมื่อทำการใส่ User และ Password ถูกต้อง ระบบจะทำการผ่านเข้าสู่หน้าเวบไซต์ที่ต้องการขึ้นมาให้ และสามารถใช้   งานเว็บไซด์อื่นๆต่อไปได้ตามปกติ รวมถึงการเริ่มใช้โปรแกรมอื่นๆที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น MSN เป็นต้น จนกว่าจะสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

 6. สามารถเข้าใช้บริการ เครือข่ายไร้สายได้lib main

 


webaaa

          

  

 

  

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: