e-book : How to search & read

30 Aug

e-book คืออะไร 
      หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่อ่านสามารถ อ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่น ๆ ได้ สำหรับหนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะมีความหมาย รวมถึงเนื้อหา ที่ถูกดัดแปลง อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได้ โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะการ นำเสนอ สอดคล้อง และคล้ายคลึงกับ การอ่านหนังสือทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมี ลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา และผู้อ่าน สามารถอ่าน พร้อม ๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วไป
ebook3ข้อดีของ e-book 
       ♥ ใช้สะดวก ไม่ต้องไปห้องสมุด
       ♥ ยืม คืน จอง พิมพ์ เก็บบันทึก ได้ด้วยตนเอง
       ♥ มีหนังสือใหม่ ทันสมัยebook
       ♥ ไม่ต้องจ่ายค่าปรับส่งหนังสือช้า
       ♥ ไม่สูญหาย ฉีกขาด ถูกทำลาย
       ♥ ไม่ต้องนำหนังสือขึ้นชั้น
       ♥ ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ
วิธีการสืบค้น e-book จากฐานข้อมูลห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       1. สืบค้นจาก CMUL OPAC
       2. สืบค้นจากฐานข้อมูล e-book ของสำนักหอสมุด ตามภาพประกอบ

   หนังสือ  E-book หนังสือพูดได้ / ไพฑูรย์ ศรีฟ้า  มีให้บริการอยู่ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เลขหมู่  686.22544 พ9341อ  พร้อม CD ประกอบ

ฐานข้อมูล e-book ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CRC Press  ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ฐานข้อมูล คือ  ATSDR’s Toxicological Profiles, ENGnetBASE, ENVIROnetBASE, FOODnetBASE, FORENSICnetBASE, CRC_Press_logo_BlueLawENFORCEMENTnetBASE, InfoSECURITYnetBASE, ITKnowledgeBASE, MATERIALSnetBASE, MATHnetBASE, NANOnetBASE, NEUROSCIENCEnetBASE, POLYMERSnetBASE และ STATSnetBASE () รวม 997 ชื่อ  

Credo Reference  ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ของ  Credo Reference จำนวน 150 ชื่อ credo_1

Dissertations Full Text in PDF format  เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

Grolier Online  ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสารานุกรม Encyclopedia Americana, Grolier grolier

Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge [คู่มือการใช้ ]Springerlink e-Books  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink (เดิมคือ Kluwer) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific) เทคนิค (Technical) และการแพทย์ (Medical) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน1,359 ชื่อ ในจำนวนนี้ซ้ำกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อแล้ว 641 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ครั้งละ 1 หน้า พิมพ์ได้วันละไม่เกิน 40 หน้า ต่อ 1 เครื่อง ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบnetlibrary_ebook5

NetLibrary Online e-Books  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ OCLC ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 8,561 ชื่อเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ 5,962 ชื่อ เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จัดซื้อ 2,599 เล่ม นอกจากนี้ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อภินันทนาการอีก 3,400 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน และยืมได้ 24 ชั่วโมง สามารถพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูลได้ครั้งละ 1 หน้า และต้องลงทะเบียนในระบบThe World Bank e-Library  เป็นเอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือ รายงาน และเอกสารอื่น ๆ มากว่า 1,800 ชื่อเรื่อง และเอกสารการวิจัยมากกว่า 2,600 ชื่อเรื่อง รวมเป็นเอกสารทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,500 รายการ เริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 ด้วยความร่วมมือของ Ingenta ซึ่งสร้าง portal สำหรับ Organization for Economic Co-operation and Development (SourceOECD) เมื่อหลายปีก่อน

    เข้าสู่ฐานข้อมูล e-books คลิ๊กที่นี่  http://library.cmu.ac.th/digital_collection/ebook/index.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: