เทคโนโลยีชีวภาพการทหาร

26 Aug

โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

          ในยุคหลังการก่อการร้าย 11 กันยายน พ.ศ.2544 ความหวาดกลัวภัยจากการก่อการร้ายได้แผ่ขยายไปทั่วโลก นอกจากการลงมือโดยอาศัยรูปแบบที่คุ้นเคยกันดี เช่น ระเบิดแล้ว ผู้ก่อการร้ายยุคใหม่ยังมีการนำอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพมาใช้อีกด้วย ดังเหตุการณ์ในปี พ.ศ.2538 ที่กลุ่มลัทธิโอม ชินริเคียว ได้ปล่อยก๊าซพิษซาริน ในสถานีรถไฟใต้ดินของกรุงโตเกียว เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 6,000 คน และเสียชีวิตไป 12 ราย ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาล และก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาเป็นระยะเวลานาน

           อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ ในปี พ.ศ.2544 มีการส่งจดหมายบรรจุผง แอนแทร็กซ์ (Antrax) ไปยังรัฐสภาสหรัฐอเมริกา และอีกหลายหน่วยงาน ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 23 ผล และเสียชีวิต 5 ราย ทั้งสองเหตุการณ์ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตระหนักว่า ตนก็มีความเสียงจาก อาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์ หรือ อาวุธทำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction) เหล่านี้เช่นกันbiotechnology

การก่อการร้ายชีวภาพ

          บ่อยครั้งที่เกิดการชวนตระหนกตกใจขึ้น แล้วประชาชนสงสัยว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ เช่น กรณีที่มีผู้ป่วยจากการกินหน่อไม้ปี๊บ แล้วเกิดภาวะอาหารเป็นพิษที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดน่าน ในช่วงกลางเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยหนักเกือบ 20 คน แต่ยังโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต

          หลายคนอาจสงสัยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายได้หรือไม่

          ในกรณีนี้ คำตอบค่อนข้างชัดเจนว่า ไม่ได้เป็นการก่อการร้าย เพราะ การก่อการร้ายชีวภาพ (Bioterrorism) นั้นต้องเป็นการจงใจนำ อาวุธชีวภาพ (Biological Weapon) ซึ่งก็คือ เชื้อโรคหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เชื้อโรคอันตรายสร้างขึ้นที่เรียกว่า ชีวพิษ หรือ ท็อกซิน (Toxin) มาฆ่าหรือทำลายมนุษย์ สัตว์ หรือพืช

          ดังนั้น การก่อการร้ายชีวภาพต้องมีเจตนาในการลงมือเป็นสำคัญ !

          เช่นเดียวกับกรณีของโรคอุบัติใหม่หลายชนิด เช่น เอดส์ ซาร์ส (SARS) หรือไข้หวัดนก (Bird Flu) ซึ่งหลักฐานทางวิชาการชี้ว่า เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงไม่นับเป็นอาวุธชีวภาพเช่นกัน

          มีปัจจัยบอกเหตุหลายอย่างที่อาจใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดการแตกตื่นจากความเข้าใจผิด นั่นก็คือ หากเป็นการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพ มักจะพบการระบาดของโรคอย่างรุนแรง มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากอย่างผิดสังเกตเป็นบริเวณจำเพาะบางพื้นที่ เชื้อโรคที่ตรวจพบก็อาจเป็นสายพันธุ์ที่ก่ออาการรุนแรงกว่าที่พบตามธรรมชาติ และเป็นโรคที่ปกติแล้วไม่พบในท้องถิ่นนั้น หรือไม่พบในช่วงเวลานั้นๆ ของปี หรือบางครั้งอาจพบได้หลายโรคพร้อมๆ กัน หรือพบโรคเดียวกันในสัตว์ด้วย

          นอกจากนี้ยังมีปัจจัยชี้ชัดอื่นๆ เช่น พบอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการปล่อยอาวุธชีวภาพ มีข้อมูลจาหน่วยสืบราชการลับ หรือมีการข่มขู่จากผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

เนื้อหาจาก หนังสือ “BIOTECHNOLOGY เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับโลกยุคใหม่”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: