แนะนำบริการ Faculty Liaison Librarian

22 Aug

     ห้องสมุดฯ ขอแนะนำบริการดีดีของห้องสมุด ที่ชื่อว่า บรรณารักษ์พบนักวิจัย Faculty Liaison Librarian โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะออกไปพบนักวิจัยเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่จะสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ของนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Liaison Librarian scilib03

Faculty Liaison Librarians are specialist information professionals.
They help staff and students to:

  • benefit from the full range of Library services
  • select digital and print resources for research
  • do better web and research database searches
  • create and manage references using Endnote 

Liaison Librarian scilib02การให้บริการมีขอบข่ายครอบคลุมกลุ่มนักวิจัย ดังนี้
นักวิจัยและอาจารย์
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการหาแหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย ให้คำแนะนำบริการ และการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ที่ทำงานของนักวิจัย แนะนำฐานข้อมูลที่ใช้เป็นแหล่งตรวจสอบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ(Citation analysis)   จัดโปรแกรมฝึกอบรมเรียนรู้การใช้สารนิเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ ส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูลวิชาการ คณาจารย์สามารถเลือกโปรแกรมฝึกอบรมให้บรรณารักษ์เข้าไปแนะนำแก่นักศึกษาในห้องเรียน

 นักศึกษาบัณฑิต
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แนะนำรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote Web ให้บริการฝึกอบรมเรียนรู้การใช้สารนิเทศ

Contact Librarian
Mrs. AMARA ISARACHARNPANICHLiaison Librarian scilib01
Director of Faculty of Science Library
Tel. 0-5394-3319 , 0-5394-3394
e-mail : amara@lib.cmu.ac.th

MR.Thanapun kankonsue
Librarian (service , Inter library Loan, D.D.)
Tel. 0-5394-3319
e-mail : thanapun@lib.cmu.ac.th

MSN online : Science_cmulib@hotmail.com , thanapun123@hotmail.com
Library Weblog :
https://scilibblog.wordpress.com/
Library face book : http://www.facebook.com/people/Sci-Lib-Cmu/1813661541
Address : Faculty of science Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 Thailand

Advertisements

One Response to “แนะนำบริการ Faculty Liaison Librarian”

  1. Online Stock Trading October 6, 2009 at 6:54 pm #

    Generally I do not post on blogs, but I would like to say that this post really forced me to do so, Excellent post! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: