งานวิจัยเด่นของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช “เคมีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโครงสร้างเอนไซม์ในเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”

19 Aug

2009

ผลงานวิจัย

ดร. วรรณจันทร์  แสงหิรัญ ลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ห้องปฏิบัติการออกแบบโมเดลและการจำลองโดยวิธีทางคอมพิวเตอร์
(Computational Simulation and Modelling Laboratory, CSML) และ ห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics Research Laboratory, BIRL)   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943341-5 ต่อ 117 โทรสาร 053-892277
Email:
vannajan@gmail.com, piyaratn@gmail.com

เนื้อหาที่คัดมาบางส่วนค่ะ

 สำหรับงานวิจัยนี้ ทางห้องปฏิบัติการออกแบบโมเดลและจำลองโดยวิธีทางคอมพิวเตอร์ ได้ใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์ ข้อมูลลำดับอะมิโนจากศูนย์ข้อมูลชีวเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Center for Biotechnology Information, NCBI)  ของลำดับกรดอะมิโน A/H5N1 swine influenza NA subtypes (A/California/04/2009)  ในการสร้างโครงสร้างเอนไซม์ 2009 H1N1 neuraminidase  และใช้โครงสร้างเอกซเรย์ (x-ray crystallographic structure) จากฐานข้อมูลโปรตีน (Protein Data Bank, PDB) ซึ่งมีลำดับหมู่อะมิโนคล้ายคลึงกับโครงสร้างเอกซเรย์นิวรามินิเดสของนก (N1 avian) ด้วยวิธี homology modeling พบเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึง (similarity)  และ เอกลักษณ์ (identity) ที่ค่อนข้างสูงเกิน 90%  และสร้างแบบจำลองการยึดจับระหว่างยาและเอนไซม์ วิเคราะห์บริเวณหมู่ยึดจับ และประเมินค่าการออกฤทธิ์ ของยาทางการค้า Tamiflu ต่อเอนไซม์นิวรามินิเดส  โดยแสดงโครงสร้างสามมิติของบริเวณยึดจับของยาต้านไวรัส Tamiflu กับเอนไซม์ดังกล่าวดังรูป จากการประเมินค่าพลังงานการยึดจับ (binding energy) พบว่ายาสามารถจับได้ดีกับเอนไซม์ของไวรัสทั้งสองชนิด และมีค่าพลังงานการยึดจับไม่แตกต่างกันนัก แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ Tamiflu เป็นยาต้านสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://pr.oop.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=67

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: