ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บรรณารักษ์เชิงรุก : การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการความรู้

5 Aug

สมาคมห้องสมุดรามคำแหง           มารวยชมรมห้องสมุดเฉพาะ 

  

                 วันนี้ห้องสมุดมีข่าวสารน่าสนใจมาฝากทุกท่านครับ  ด้วยชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ห้องสมุดมารวย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง บรรณารักษ์เชิงรุก : การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการความรู้ วันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ หอประชุมศาสตราจารย์  สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการจัด  ระยะเวลา & สถานที่
               
วันจันทร์ที่ 24  สิงหาคม 2552   การบรรยาย  และการเสวนา ณ  หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก   รับจำนวน 300  คน
                วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ถนนหัวหมาก     รับจำนวน 100 คน

 กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552
8.00 – 9.00 น.                  ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.              กล่าวต้อนรับ   โดย  ผู้บริหาร  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09.10  – 9.40 น.               ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทบรรณารักษ์เชิงรุก กับ ห้องสมุด ๓ ดี”โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
09.40 – 10.30 น.             การบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนาประเทศ  โดย   ดร.สุจินดา โชติพานิช   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.45 – 12.00 น.              การบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วย  ICT” โดย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา
                                                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
13.00 14.30 น.             การบรรยาย เรื่องเรื่องน่ารู้ในการจัดการความรู้ของห้องสมุด & ศูนย์การ เรียนรู้ โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
มงคลชัย วิริยะพินิจ
 
                                              คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.45 – 16.00 น.              การเสวนา เรื่อง การจัดการความรู้: เครื่องมือสู่ยุทธศาสตร์ความสำเร็จ   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                               มหาวิทยาลัยรังสิตคุณสมฤทัย แสงสุริยศิลป์   ผู้จัดทำเว็บไซต์ Librarianmagazine.com คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี  ประสบการณ์
                                                การสร้างวิกิพีเดียภาษาไทย นักพัฒนาเว็บไซต์อิสระ และ  Editor
th.wikipedia.org ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นฤมล รื่นไวย์
                                                 ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
16.00 – 16.15 น.              อภิปรายและตอบข้อซักถาม
16.15- 16.30 น.               ชี้แจงการเตรียมข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการ: Workshopโดย นางสาวสุจิตร สุวภาพ ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552

08.00 – 09.00 น.              ลงทะเบียน
09.00 – 9.30 น.               การบรรยาย เรื่อง  โลกวิชาชีพท้าทายบรรณารักษ์เชิงรุกอย่างไร  รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09.30 12.00 น.              วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยตนเอง  โดย  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ คุณขันธ์ศิริ อาทร ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สวทช.
13.00 – 16.00 น.             การสร้างเอกสาร Digital ด้วย Media   วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี     โดย  นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ คุณขันธ์ศิริ อาทร
16.00 – 16.30 น.             พิธีมอบวุฒิบัตร และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ดูรายละเอียดทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.librarianmagazine.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: