ห้องสมุดยินดีต้อนรับ ลูกช้างเชือกใหม่ รหัส 52 ทุกท่าน

25 May

BtopProj
    ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก รหัส 52 ทุกท่าน เข้าสู่รั้วสีม่วง 
    ด้วยห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์มีความมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการศึกษาของท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีทรัพยากรสารนิเทศที่ทันสมัย ให้บริการ ทั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วารสาร หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ พร้อมด้วยการให้บริการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล  อาทิ e-book, e-Journal และฐานข้อมูล electronic  database ต่างๆ อีกมากมาย
L5
    ทั้งนี้ห้องสมุดได้มีกิจกรรมเรียนรู้การใช้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไว้ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ให้สามารถสืบค้นสารนิเทศตามที่ตนเองต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีหลักสูตรในการ อบรมแนะนำการใช้ ดังนี้
   1. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด เบื้องต้น
   2. Information seeking แสวงหาสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์
   3.  การใช้ end note  เพื่อการวิจัย
   4.  การสืบค้นวิทยานิพนธ์ e-thesis และ project นักศึกษา
   5.  Update ข้อมูลก่อนใคร ด้วย Rss FeedReader
    สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ให้ติดต่อได้ที่ห้องสมุด ชั้น 2 อาคาร 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์ หรือ ที่อีเมล์  amara@lib.cmu.ac.th , thanapun@lib.cmu.ac.th  เพื่อนัดหมายวันเวลาที่เข้าร่วมอบรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: