แนะนำห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

3 Apr

ประวัติและพัฒนาการห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

scb1

scb1

ประวัติและพัฒนาการห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการพร้อมๆกับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
โดยในระยะแรกเป็นการรวบรวมและเตรียมเอกสารจนกระทั่งปี พ .ศ .2509 ห้องสมุดได้เปิดบริการเป็นการถาวรแก่นักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะ และได้จัดตั้งที่ทำการ ณ ตึกเคมี 1 ชั้น 3 เป็นเวลา 3 ปี ต่อมาเมื่อ พ .ศ. 2520 จึงย้ายมาที่ตึกเคมี 2 ชั้น 2 จนกระทั่งปี พ . ศ . 2541 จึงย้ายมาที่ทำการปัจจุบัน ณ ชั้น 2 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และในปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบในการขยายพื้นที่ใช้สอยของห้องสมุดบางส่วนมายังห้อง1104 ของอาคารเดียวกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: